สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา144,674.78314,000.00-117.0 %0.06,280.161,702.0072.9 %5.0
รวม 144,675 314,000 -117.04 % 6,280 1,702 72.90 %