สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา178,551.05168,216.005.8 %2.53,280.162,434.1725.8 %5.0
รวม 178,551 168,216 5.79 % 3,280 2,434 25.79 %