สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม307,181.44266,827.0013.1 %5.010,513.678,333.0420.7 %5.0
รวม 307,181 266,827 13.14 % 10,514 8,333 20.74 %