กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,484,422.303,104,996.3010.9 %5.070,802.0659,519.8015.9 %5.0
รวม 3,484,422 3,104,996 10.89 % 70,802 59,520 15.93 %