สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,028,224.10452,685.0056.0 %5.08,737.724,061.7253.5 %5.0
รวม 1,028,224 452,685 55.97 % 8,738 4,062 53.52 %