กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 136,581.1176,589.8043.9 %5.05,892.461,167.1080.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่126,273.4859,360.0053.0 %5.05,946.073,265.3045.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,293.9624,776.3215.4 %5.02,606.17518.7580.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น80,133.9840,415.0049.6 %5.02,092.77641.1669.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,223.5323,232.0080.2 %5.01,376.45596.5756.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,172.3742,638.0053.7 %5.02,701.88832.3169.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี44,661.1120,967.2053.1 %5.02,175.74215.1390.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี783,680.69771,000.001.6 %0.54,744.682,729.3042.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่83,068.9870,200.0015.5 %5.04,288.66417.9590.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี142,384.91104,120.0026.9 %5.03,573.861,021.7171.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี118,785.82112,823.005.0 %2.51,421.941,266.2810.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี142,003.70263,997.00-85.9 %0.02,168.023,167.90-46.1 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง122,491.10120,105.001.9 %0.52,693.58679.7574.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี160,372.4147,681.6070.3 %5.02,674.191,006.3162.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี124,847.09103,428.0017.2 %5.02,702.261,070.7560.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี115,497.13126,476.00-9.5 %0.03,863.35854.6877.9 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,128,128.501,400,536.00-24.1 %0.08,933.271,418.5084.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,867.3318,576.0055.6 %5.01,775.31193.6589.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน849,045.13761,746.0010.3 %5.05,229.491,449.9972.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์174,424.52299,506.00-71.7 %0.01,661.701,454.4512.5 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,314.9919,304.0017.2 %5.01,395.58335.3976.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา307,918.06455,017.00-47.8 %0.01,779.06526.5470.4 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา46,720.3650,000.00-7.0 %0.0422.44189.8555.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ300,288.38339,785.00-13.2 %0.04,299.15766.6182.2 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง108,301.91150,732.13-39.2 %0.0486.19654.06-34.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,823,491.80667,163.0076.4 %5.04,418.211,316.4370.2 %5.0
รวม 8,222,973 6,170,174 24.96 % 81,322 27,756 65.87 %