กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 244,108.08144,407.0040.8 %5.012,680.455,003.6860.5 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,436.3223,834.00-77.4 %0.03,526.91318.2391.0 %5.0
รวม 257,544 168,241 34.67 % 16,207 5,322 67.16 %