สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ173,274.98207,370.41-19.7 %0.07,805.988,125.24-4.1 %0.0
รวม 173,275 207,370 -19.68 % 7,806 8,125 -4.09 %