กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 220,068.78182,010.8917.3 %5.07,011.801,673.0676.1 %5.0
รวม 220,069 182,011 17.29 % 7,012 1,673 76.14 %