กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 188,551.67129,000.0031.6 %5.07,881.024,212.3446.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ51,931.2935,000.0032.6 %5.0445.82758.55-70.1 %0.0
รวม 240,483 164,000 31.80 % 8,327 4,971 40.30 %