สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา181,915.45154,910.0014.8 %5.08,987.864,150.3653.8 %5.0
รวม 181,915 154,910 14.85 % 8,988 4,150 53.82 %