สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม130,635.4690,157.0031.0 %5.05,404.701,325.3875.5 %5.0
รวม 130,635 90,157 30.99 % 5,405 1,325 75.48 %