กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 132,582.33110,686.0016.5 %5.06,842.962,353.1565.6 %5.0
รวม 132,582 110,686 16.52 % 6,843 2,353 65.61 %