กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 111,201.8770,000.0037.1 %5.05,682.97409.3392.8 %5.0
รวม 111,202 70,000 37.05 % 5,683 409 92.80 %