สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 102,443.95111,470.00-8.8 %0.05,795.53909.0984.3 %5.0
รวม 102,444 111,470 -8.81 % 5,796 909 84.31 %