สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ289,755.63239,352.0017.4 %5.07,143.124,315.0839.6 %5.0
รวม 289,756 239,352 17.40 % 7,143 4,315 39.59 %