ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน82,361.9020,000.0075.7 %5.04,788.74245.3394.9 %5.0
รวม 82,362 20,000 75.72 % 4,789 245 94.88 %