กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง235,408.45326,000.00-38.5 %0.010,175.99681.7793.3 %5.0
รวม 235,408 326,000 -38.48 % 10,176 682 93.30 %