กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 362,012.75799,780.00-120.9 %0.012,589.783,788.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89423.7493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 218,491.5620,000.00-8.2 %0.05,109.44712.5086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 333,723.5033,357.001.1 %0.56,936.02917.5286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,508.039,847.0014.4 %5.02,652.80125.8095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,733.0832,106.00-62.7 %0.05,150.09416.5591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1115,234.2232,368.00-112.5 %0.02,769.11490.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,914.9819,542.00-31.0 %0.03,214.48298.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1315,289.5434,281.00-124.2 %0.02,981.16330.2588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,140.2023,000.00-75.0 %0.03,722.54366.7690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 14,555.3717,040.00-17.1 %0.03,723.33376.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,697.979,089.0022.3 %5.02,672.69490.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,361.1611,105.0016.9 %5.02,832.00412.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1820,279.2824,000.00-18.3 %0.03,292.47428.0087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1918,546.7139,163.60-111.2 %0.03,915.33471.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,417.7837,105.00-58.4 %0.03,582.50285.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2012,864.7315,841.00-23.1 %0.02,699.25450.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,765.2842,000.00-112.5 %0.04,563.70988.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,581.70262.9695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2330,015.5616,579.0044.8 %5.03,216.05427.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2443,232.8925,849.0040.2 %5.04,766.42425.7591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,020.2317,797.0019.2 %5.04,317.411,031.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,156.4012,301.0023.9 %5.04,699.21488.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,086.0121,092.0015.9 %5.03,892.27494.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,214.7228,000.0013.1 %5.03,979.61637.8184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2952,836.8120,782.0060.7 %5.02,501.10374.3185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 328,551.0126,000.008.9 %4.09,595.83431.8495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,600.5419,362.006.0 %3.03,614.70527.0585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 417,767.4734,310.00-93.1 %0.04,101.04304.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 517,069.8028,389.00-66.3 %0.03,528.82275.5092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 621,247.4645,577.00-114.5 %0.03,346.98338.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,932.9319,784.009.8 %4.54,320.95498.3188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,535.4825,132.008.7 %4.04,891.46756.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,496.6416,000.0017.9 %5.03,644.45564.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,493.953,978.0011.5 %5.0387.7666.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,891.986,130.0031.1 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,781.654,022.0054.2 %5.0397.6838.1090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,266.881,786.0066.1 %5.0406.4976.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,782.914,094.0039.6 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6052.5686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,545.353,284.0056.5 %5.0473.56114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,558.073,629.0044.7 %5.0350.14107.8869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,580.352,211.0060.4 %5.0381.7463.5983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,774.842,892.0049.9 %5.0444.1086.5080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,052.523,394.0032.8 %5.0370.3270.5880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,417.716,045.005.8 %2.5606.78109.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,608.034,650.0038.9 %5.0659.2238.0094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน9,015.395,241.0041.9 %5.0492.2370.7985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,717.171,549.0076.9 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,667.032,400.0064.0 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ6,968.118,943.00-28.3 %0.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา5,942.595,555.006.5 %3.0472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,331.813,864.0039.0 %5.0413.04114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,350.935,005.006.5 %3.0348.8975.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,245.765,605.00-6.8 %0.0442.3753.4987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,186.252,240.0072.6 %5.0482.11110.5077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,986.253,178.2064.6 %5.0568.46114.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,123.791,237.0075.9 %5.0552.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,352.015,020.006.2 %3.0644.53100.0784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,586.391,422.0083.4 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,685.232,796.0050.8 %5.0416.3771.8082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0384.1654.5685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,201.124,576.0036.5 %5.0376.52190.0049.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.5895.0069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,627.843,574.0046.1 %5.0463.5873.4884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,138.321,364.0073.5 %5.0378.4876.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,028.125,275.0012.5 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.9434.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,090.673,509.0050.5 %5.0331.1060.8081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,397.781,060.0075.9 %5.0292.8553.8381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0995.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,650.626,567.001.3 %0.51,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,937.802,044.0065.6 %5.0475.40141.5570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,305.848,055.00-10.3 %0.0537.72114.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา6,648.505,120.0023.0 %5.0355.1564.1281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,720.503,707.0035.2 %5.0439.5076.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,713.263,024.0047.1 %5.0328.0836.7688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,562.183,401.0055.0 %5.0525.8568.4087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,121.702,866.0064.7 %5.0497.96142.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,805.692,453.0057.7 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่7,085.845,059.0028.6 %5.0449.59152.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,713.753,090.0059.9 %5.0449.99152.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 27,887.166,041.0023.4 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,325,850 1,727,534 -30.30 % 172,500 23,653 86.29 %