สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ289,963.00240,000.0017.2 %5.08,722.092,798.8567.9 %5.0
รวม 289,963 240,000 17.23 % 8,722 2,799 67.91 %