สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ144,211.3081,178.0643.7 %5.05,626.691,449.4774.2 %5.0
รวม 144,211 81,178 43.71 % 5,627 1,449 74.24 %