กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต151,439.67326,000.00-115.3 %0.08,346.898,909.14-6.7 %0.0
รวม 151,440 326,000 -115.27 % 8,347 8,909 -6.74 %