กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 161,465.19213,000.00-31.9 %0.06,377.091,085.0083.0 %5.0
รวม 161,465 213,000 -31.92 % 6,377 1,085 82.99 %