สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 105,648.2692,828.0012.1 %5.06,151.971,671.6072.8 %5.0
รวม 105,648 92,828 12.13 % 6,152 1,672 72.83 %