กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา515,994.28248,458.0051.8 %5.05,454.721,167.5078.6 %5.0
รวม 515,994 248,458 51.85 % 5,455 1,167 78.60 %