กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว135,443.4456,551.0058.2 %5.05,751.761,319.5577.1 %5.0
รวม 135,443 56,551 58.25 % 5,752 1,320 77.06 %