กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว162,808.0581,825.0049.7 %5.06,467.768,352.87-29.1 %0.0
รวม 162,808 81,825 49.74 % 6,468 8,353 -29.15 %