สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์121,825.0692,800.0023.8 %5.07,218.163,159.4556.2 %5.0
สป.พม. สสว 23,855.443,291.0014.6 %5.0589.50481.1718.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,300.9913,050.001.9 %0.54,525.811,265.9172.0 %5.0
รวม 138,982 109,141 21.47 % 12,333 4,907 60.22 %