กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ168,360.28139,200.0017.3 %5.08,331.262,975.9164.3 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,813.722,203.0077.6 %5.0885.18786.5711.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,916.451,999.2031.5 %5.0778.59690.8311.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,243.863,171.002.2 %1.08,159.36758.1090.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,519.911,031.0059.1 %5.0493.54527.12-6.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,957.462,850.2328.0 %5.0916.37656.5328.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,782.91859.2077.3 %5.01,188.41564.2552.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,201.043,044.004.9 %2.0803.16879.14-9.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,933.251,619.0044.8 %5.0691.37526.6023.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,245.335,141.00-58.4 %0.0379.14745.93-96.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,976.45871.7270.7 %5.0536.59861.36-60.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,626.781,946.6446.3 %5.0530.461,050.25-98.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,265.252,706.0056.8 %5.0771.08464.7439.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,797.381,931.0049.1 %5.0635.501,187.91-86.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,777.902,001.0028.0 %5.0716.051,355.03-89.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,583.764,895.00-89.5 %0.0725.721,093.35-50.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,596.281,684.0053.2 %5.0868.02552.9036.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,214.942,658.0636.9 %5.0749.79524.6230.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,090.571,551.0049.8 %5.0757.64745.751.6 %0.5
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,005.432,906.723.3 %1.51,332.80683.1448.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,371.519,395.44-178.7 %0.0953.56840.7511.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,806.351,585.0043.5 %5.0562.79695.89-23.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,429.041,104.0054.5 %5.0585.43546.336.7 %3.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,653.522,587.002.5 %1.0414.83563.45-35.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,765.69570.0079.4 %5.0906.151,032.03-13.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,820.582,382.0015.5 %5.0818.041,090.00-33.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,954.542,945.000.3 %0.5704.21559.6920.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,187.812,503.0021.5 %5.0751.43447.0740.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,741.1340.0098.5 %5.0536.49954.75-78.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,300.483,886.00-17.7 %0.0771.901,161.00-50.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,008.994,020.0049.8 %5.0863.89937.00-8.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,249.511,648.0049.3 %5.0648.88980.61-51.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,512.98640.0081.8 %5.0586.57823.52-40.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,213.393,335.0020.8 %5.0820.33818.730.2 %0.5
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,402.523,016.0031.5 %5.0673.06889.20-32.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,782.831,526.0045.2 %5.0481.70227.0552.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,007.034,941.67-64.3 %0.01,178.53876.8225.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,804.782,125.0024.2 %5.0708.93449.4436.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร823.181,016.00-23.4 %0.0769.16371.4251.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์847.17537.0036.6 %5.0505.56924.44-82.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์9,754.234,508.3053.8 %5.0837.221,770.00-111.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,415.561,069.0055.7 %5.0521.09380.0027.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,331.291,334.0060.0 %5.01,127.141,007.0010.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,628.564,602.59-75.1 %0.0612.301,906.12-211.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,871.312,726.1629.6 %5.01,160.95950.0018.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,711.311,538.4243.3 %5.0813.71783.023.8 %1.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,245.613,044.7642.0 %5.02,201.772,375.00-7.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,985.585,232.8834.5 %5.03,107.141,186.1561.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,705.521,715.0053.7 %5.01,091.401,848.70-69.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,562.163,564.26-0.1 %0.01,215.261,044.3614.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,006.90308.0089.8 %5.0901.81478.7646.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,463.533,207.99-119.2 %0.0860.321,250.47-45.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,631.091,573.0140.2 %5.0530.06406.3923.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,025.3929,222.00-865.9 %0.0895.12612.2431.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,918.131,367.0065.1 %5.0632.90699.79-10.6 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,665.001,183.0067.7 %5.01,825.51802.6656.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,706.453,190.31-17.9 %0.0298.65367.95-23.2 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,125.501,549.0050.4 %5.01,279.53963.1324.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,662.502,344.0012.0 %5.0601.36767.25-27.6 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี5,811.901,395.0076.0 %5.0720.781,066.11-47.9 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,549.695,616.0055.2 %5.01,915.71260.7386.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,177.7323,568.9216.4 %5.01,533.321,042.7032.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,726.697,808.5543.1 %5.01,648.89549.9066.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี14,482.0312,905.0010.9 %5.0876.83373.4957.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,075.4121,565.36-34.2 %0.03,353.12953.8571.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,084.4913,125.22-18.4 %0.01,910.94986.8148.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,139.384,423.5245.7 %5.02,596.90811.7968.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,305.968,241.3046.2 %5.03,018.39587.8980.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,981.6510,334.0039.1 %5.02,701.05475.0082.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,424.653,682.0050.4 %5.03,523.48632.8282.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,762.5610,434.0549.7 %5.01,438.06619.5456.9 %5.0
รวม 544,530 430,449 20.95 % 90,242 60,779 32.65 %