กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว87,734.1451,738.0041.0 %5.05,348.421,054.1380.3 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี71,022.7211,526.3583.8 %5.02,897.24956.7067.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,051.804,161.35-2.7 %0.02,835.13800.2571.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน26,863.9111,763.8356.2 %5.02,523.6096.2596.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี16,611.4612,510.0024.7 %5.0945.16393.3058.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ7,937.886,792.3814.4 %5.02,507.29810.0067.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,920.697,462.50-7.8 %0.02,529.441,284.1049.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง29,522.7514,139.0952.1 %5.02,915.951,376.7252.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,030.358,771.40-24.8 %0.02,410.401,420.7241.1 %5.0
รวม 257,696 128,865 49.99 % 24,913 8,192 67.12 %