กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)278,020.81486,087.00-74.8 %0.017,429.866,296.4063.9 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด193,968.94246,847.00-27.3 %0.081,474.778,731.1589.3 %5.0
รวม 471,990 732,934 -55.29 % 98,905 15,028 84.81 %