กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์84,205.5031,494.0062.6 %5.05,395.32914.6483.0 %5.0
รวม 84,206 31,494 62.60 % 5,395 915 83.05 %