กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง356,540.56326,414.008.4 %4.016,335.523,400.1379.2 %5.0
รวม 356,541 326,414 8.45 % 16,336 3,400 79.19 %