กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน194,489.81188,616.003.0 %1.59,835.1847,730.18-385.3 %0.0
รวม 194,490 188,616 3.02 % 9,835 47,730 -385.30 %