กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร367,999.6948,738.0086.8 %5.014,994.181,164.9792.2 %5.0
รวม 368,000 48,738 86.76 % 14,994 1,165 92.23 %