กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร121,709.1652,000.0057.3 %5.05,054.512,529.9749.9 %5.0
รวม 121,709 52,000 57.28 % 5,055 2,530 49.95 %