กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน119,367.4265,148.0045.4 %5.05,983.131,569.8673.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,411.935,948.00-146.6 %0.0922.60510.8444.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,762.841,740.001.3 %0.51,532.17449.4270.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,014.941,851.00-82.4 %0.03,001.18836.0072.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,031.312,407.50-133.4 %0.01,809.73830.1454.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,477.841,407.004.8 %2.02,023.24657.1967.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 991.802,800.00-182.3 %0.02,262.021,070.9452.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี801.681,258.00-56.9 %0.01,718.97771.2755.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา846.971,970.00-132.6 %0.01,589.95591.9362.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,465.662,584.84-76.4 %0.01,850.99939.3349.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท920.07846.008.1 %4.01,092.46648.9740.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,121.042,008.00-79.1 %0.02,436.42662.1272.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,584.501,070.0032.5 %5.01,697.70227.7886.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,303.441,311.00-0.6 %0.02,533.56741.3470.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่8,666.801,557.0082.0 %5.03,254.46724.4977.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,068.201,402.00-31.2 %0.01,530.13758.5550.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด662.501,121.10-69.2 %0.01,157.9654.6595.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,177.341,505.50-27.9 %0.02,760.45807.0570.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก846.97938.00-10.7 %0.01,041.81279.0773.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม784.95973.00-24.0 %0.01,040.97138.2786.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม746.102,148.50-188.0 %0.01,613.22570.0064.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,676.692,142.00-27.8 %0.03,105.10498.7583.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,095.121,973.00-80.2 %0.02,161.21686.0068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,123.983,184.00-183.3 %0.02,145.71814.3962.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,033.612,003.00-93.8 %0.0663.73246.5262.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,275.613,384.00-165.3 %0.01,471.281,207.6717.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน932.838.5599.1 %5.02,318.601,051.0754.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ998.221,245.00-24.7 %0.01,434.84574.9059.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์966.25931.003.6 %1.52,204.02639.3571.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,475.372,272.80-54.0 %0.01,175.60493.3558.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์861.751,008.00-17.0 %0.01,730.001,072.0838.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี868.241,320.00-52.0 %0.01,507.331,004.9733.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,198.291,233.90-3.0 %0.0978.76802.7518.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,041.18561.0046.1 %5.01,291.38477.2963.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา775.291,532.70-97.7 %0.01,759.64447.4074.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,192.891,780.00-49.2 %0.01,980.38395.4780.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,424.092,818.50-97.9 %0.01,291.39413.2968.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร895.141,965.60-119.6 %0.01,473.97496.7766.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก886.541,940.50-118.9 %0.02,246.93630.9071.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี862.712,733.00-216.8 %0.01,708.30222.0087.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,276.701,625.79-27.3 %0.02,436.59443.2081.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,069.291,785.60-67.0 %0.01,765.38398.3477.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,522.243,360.00-120.7 %0.0553.10304.6844.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม735.261,333.50-81.4 %0.01,580.90421.5573.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร666.625,480.00-722.1 %0.01,432.60653.9554.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,025.88486.0052.6 %5.02,434.73657.8173.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร875.631,185.50-35.4 %0.01,413.37539.2461.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,336.841,070.7319.9 %5.01,475.41434.8670.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,021.201,456.00-42.6 %0.02,081.36478.3277.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง978.556.4799.3 %5.01,260.39489.6361.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,169.432,320.00-98.4 %0.01,303.61923.4829.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,129.533,331.00-194.9 %0.01,705.27356.4479.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,000.602,188.00-118.7 %0.01,716.43935.2245.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,310.651,611.00-22.9 %0.02,426.961,051.2956.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,322.782,215.20-67.5 %0.01,492.29492.3967.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย781.971,298.00-66.0 %0.02,307.13704.1569.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ856.60893.30-4.3 %0.02,037.09298.1085.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร891.251,202.07-34.9 %0.02,121.16672.7068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,524.413,098.50-103.3 %0.01,899.36731.3661.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,012.573,099.90-54.0 %0.01,113.39490.2056.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,477.403,415.00-131.1 %0.0830.27425.4748.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม896.85481.5046.3 %5.0473.98394.2116.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร16,295.072,900.0082.2 %5.0891.89489.0145.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว7,727.761,563.0079.8 %5.01,938.25946.5651.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,727.901,571.009.1 %4.51,323.24455.5065.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,014.921,803.30-77.7 %0.0647.95205.2868.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย989.392,160.00-118.3 %0.01,765.39310.6982.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,166.81585.5049.8 %5.01,604.45538.8066.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,111.883,025.20-172.1 %0.02,461.10846.1465.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,037.31891.0014.1 %5.01,951.04708.7263.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,268.303,353.76-164.4 %0.0805.67395.8150.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู638.80222.6065.2 %5.01,350.71420.3268.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,108.091,533.30-38.4 %0.0820.09578.5929.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ781.031,487.10-90.4 %0.01,230.51383.6468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี777.302,336.95-200.6 %0.02,337.44903.0261.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์635.903,667.00-476.7 %0.01,974.211,283.9035.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี773.191,419.30-83.6 %0.01,862.84396.6378.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,430.221,070.0025.2 %5.02,726.27997.6163.4 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,608.3511,509.27-219.0 %0.02,097.271,000.1652.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,172.672,512.0020.8 %5.02,773.141,164.1058.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,572.6713,376.00-26.5 %0.01,519.10732.9051.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,146.166,007.00-179.9 %0.01,867.56983.1047.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,160.406,698.00-210.0 %0.02,455.911,317.9446.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,733.696,093.00-63.2 %0.02,490.99343.1586.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,883.014,162.00-121.0 %0.01,241.69199.4483.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,078.408,979.00-76.8 %0.0742.87486.2034.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,184.008,908.24-179.8 %0.01,214.27446.8963.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,025.578,339.40-38.4 %0.01,088.55886.4518.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,410.984,328.801.9 %0.51,539.83924.1640.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,001.756,567.74-9.4 %0.03,247.17604.2681.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,216.8912,694.00-104.2 %0.01,968.05967.9050.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,416.6110,645.00-2.2 %0.0856.06836.952.2 %1.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,677.583,913.0016.3 %5.03,159.301,301.2958.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,947.0810,295.805.9 %2.52,380.541,134.1052.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,645.467,662.24-64.9 %0.01,295.811,061.7518.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,402.364,732.63-39.1 %0.01,532.96866.0043.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,072.2811,465.64-42.0 %0.02,481.55697.2571.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,763.827,488.00-57.2 %0.0962.54195.3579.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,927.8110,062.94-26.9 %0.03,352.22873.8273.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,111.1014,241.23-17.6 %0.02,163.721,468.2532.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,351.7721,883.00-77.2 %0.01,157.99249.2378.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,766.087,110.008.4 %4.01,691.201,315.0022.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,500.5211,806.93-12.4 %0.02,606.731,168.8855.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,142.8929,114.36-92.3 %0.01,540.461,017.7033.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,705.3015,679.006.1 %3.01,115.27542.2951.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,548.2040,014.00-128.0 %0.01,145.50598.1747.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,270.8518,079.56-76.0 %0.01,361.111,192.8512.4 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,123.3510,487.24-833.6 %0.0498.93928.81-86.2 %0.0
รวม 450,572 543,418 -20.61 % 190,601 73,675 61.35 %