กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์118,526.8788,052.0025.7 %5.06,270.781,901.0769.7 %5.0
รวม 118,527 88,052 25.71 % 6,271 1,901 69.68 %