ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
   จังหวัด ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน) การใช้พลังงาน ผลประเมิน (คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 92% 91% 0.7971 13.59 14.29 4.7113
     กรุงเทพมหานคร 0% 0% 0.0000 - - 0.0000
     กาญจนบุรี 93% 92% 0.8605 7.10 10.17 4.4917
     กาฬสินธุ์ 68% 67% 0.5185 9.47 23.95 4.1399
     กำแพงเพชร 86% 84% 0.7143 5.49 16.12 4.0880
     ขอนแก่น 66% 68% 0.5106 9.44 5.92 3.7173
     จันทบุรี 63% 61% 0.5753 10.49 12.31 4.1978
     ฉะเชิงเทรา 63% 63% 0.5342 1.16 16.82 3.2752
     ชลบุรี 69% 69% 0.6822 4.35 18.71 3.8081
     ชัยนาท 82% 84% 0.7937 5.16 0.34 3.1730
     ชัยภูมิ 94% 92% 0.8554 12.67 15.71 4.7839
     ชุมพร 87% 86% 0.7500 9.82 24.27 4.5943
     เชียงราย 74% 74% 0.6316 3.82 21.04 3.7566
     เชียงใหม่ 54% 54% 0.4345 10.89 21.37 3.9793
     ตรัง 80% 79% 0.7143 5.84 0.78 3.1682
     ตราด 84% 84% 0.8033 6.38 82.62 4.2861
     ตาก 93% 95% 0.7969 27.69 8.37 3.0720
     นครนายก 80% 78% 0.7885 18.36 8.87 4.4613
     นครปฐม 81% 81% 0.7089 4.64 10.52 3.9806
     นครพนม 82% 82% 0.7703 13.63 22.67 4.5910