เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานชลประทานที่ 3
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,032.0518,210.9418,366.6099,887.6089,411.6081,391.60-453.94 %-390.98 %-343.15 %
ตุลาคม20,418.2818,595.9417,223.0897,464.2187,967.5174,018.80-377.34 %-373.05 %-329.77 %
พฤศจิกายน19,892.1517,440.6417,289.7190,906.2081,585.4069,965.10-357.00 %-367.79 %-304.66 %
ธันวาคม18,744.8015,308.0815,910.9572,951.6062,122.4959,775.00-289.18 %-305.82 %-275.68 %
มกราคม18,733.5717,115.3315,116.8764,586.1071,391.2956,691.10-244.76 %-317.12 %-275.02 %
กุมภาพันธ์19,419.5617,359.0516,362.0468,051.7171,572.6161,280.60-250.43 %-312.31 %-274.53 %
มีนาคม20,922.9119,498.0619,219.9392,018.4099,561.6086,699.60-339.80 %-410.62 %-351.09 %
เมษายน22,536.1019,883.6918,169.5398,659.00101,383.0080,122.70-337.78 %-409.88 %-340.97 %
พฤษภาคม22,439.9019,757.0919,400.47105,771.90109,557.2099,030.60-371.36 %-454.52 %-410.45 %
มิถุนายน21,182.1121,483.8121,210.53103,846.2094,569.2091,952.80-390.25 %-340.19 %-333.52 %
กรกฎาคม20,729.0521,110.6420,529.5191,355.7088,808.0191,199.50-340.71 %-320.68 %-344.24 %
สิงหาคม19,988.9920,311.5720,835.0689,100.7090,768.0292,539.00-345.75 %-346.88 %-344.15 %
รวม 6 เดือน115,240.41104,029.98100,269.25493,847.43464,050.89403,122.21-328.54 %-346.07 %-302.04 %
รวม 12 เดือน243,039.47226,074.84219,634.281,074,599.341,048,697.93944,666.41-342.15 %-363.87 %-330.11 %