เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน47,889.9140,720.9340,121.2329,832.0024,479.0028,085.0037.71 %39.89 %30.00 %
ตุลาคม46,710.7939,527.6338,320.0029,568.0024,776.0023,030.0036.70 %37.32 %39.90 %
พฤศจิกายน43,443.1436,250.2737,913.0827,775.0023,262.0022,351.0036.07 %35.83 %41.05 %
ธันวาคม41,392.3931,111.4934,845.7722,956.0024,378.0019,885.0044.54 %21.64 %42.93 %
มกราคม44,894.6434,854.4533,986.9324,261.3614,548.0017,385.0045.96 %58.26 %48.85 %
กุมภาพันธ์47,278.1835,044.2936,520.2826,059.0021,103.0020,363.0044.88 %39.78 %44.24 %
มีนาคม53,249.17172,664.5843,726.9236,957.0021,159.0030,608.0030.60 %87.75 %30.00 %
เมษายน49,641.4438,857.8639,838.7136,094.0029,230.0024,306.0027.29 %24.78 %38.99 %
พฤษภาคม48,821.7528,627.1341,682.9036,259.0027,728.0029,457.0025.73 %3.14 %29.33 %
มิถุนายน42,290.4727,630.8339,129.7532,406.0027,979.0029,729.0023.37 %-1.26 %24.02 %
กรกฎาคม34,019.6227,487.7038,301.6524,473.0027,328.0027,257.0028.06 %0.58 %28.84 %
สิงหาคม31,332.0926,513.0338,346.0424,776.0026,168.0027,414.0020.92 %1.30 %28.51 %
รวม 6 เดือน271,609.05217,509.06221,707.29160,451.36132,546.00131,099.0040.93 %39.06 %40.87 %
รวม 12 เดือน530,963.60539,290.19462,733.26351,416.36292,138.00299,870.0033.82 %45.83 %35.20 %