เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,392.8122,315.7722,663.4615,749.6315,500.3016,247.6548.18 %30.54 %28.31 %
ตุลาคม27,505.7522,483.7421,635.9114,925.6616,334.7414,727.1645.74 %27.35 %31.93 %
พฤศจิกายน24,747.8520,436.7421,090.6614,256.9215,691.9213,861.6142.39 %23.22 %34.28 %
ธันวาคม24,276.4719,119.0818,628.3812,839.4011,014.273,705.5847.11 %42.39 %80.11 %
มกราคม26,414.0321,376.8018,324.4910,638.4412,231.8513.8059.72 %42.78 %99.92 %
กุมภาพันธ์30,834.1220,489.7318,262.0511,051.7012,605.0415,772.0064.16 %38.48 %13.64 %
มีนาคม33,163.6023,697.1322,264.0717,124.3617,250.438,037.0048.36 %27.20 %63.90 %
เมษายน30,391.3023,210.5121,273.1416,223.5818,917.086,526.0046.62 %18.50 %69.32 %
พฤษภาคม29,813.7524,127.7823,292.5521,023.8222,437.588,540.0029.48 %7.01 %63.34 %
มิถุนายน26,795.9022,848.1821,293.0318,218.6818,538.777,859.0032.01 %18.86 %63.09 %
กรกฎาคม26,719.2722,939.0821,148.4816,029.3018,795.126,768.0040.01 %18.07 %68.00 %
สิงหาคม25,420.5722,229.4921,453.1115,378.7115,131.477,395.0039.50 %31.93 %65.53 %
รวม 6 เดือน164,171.03126,221.86120,604.9579,461.7583,378.1264,327.8051.60 %33.94 %46.66 %
รวม 12 เดือน336,475.42265,274.03251,329.33183,460.20194,448.57109,452.8045.48 %26.70 %56.45 %