เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,674.136,594.056,692.184,710.004,080.001,980.0029.43 %38.13 %70.41 %
ตุลาคม6,676.646,689.446,179.584,530.004,320.001,740.0032.15 %35.42 %71.84 %
พฤศจิกายน6,424.126,266.176,224.8218,175.003,510.001,770.00-182.92 %43.98 %71.57 %
ธันวาคม6,248.455,747.665,745.393,720.002,070.001,110.0040.47 %63.99 %80.68 %
มกราคม6,102.216,100.805,366.163,510.003,060.00510.0042.48 %49.84 %90.50 %
กุมภาพันธ์6,398.986,307.465,896.923,390.002,730.001,080.0047.02 %56.72 %81.69 %
มีนาคม6,780.746,765.287,188.895,130.002,550.001,890.0024.34 %62.31 %73.71 %
เมษายน7,387.426,828.736,758.384,860.002,820.001,530.0034.21 %58.70 %77.36 %
พฤษภาคม7,338.997,156.807,046.926,300.003,240.002,490.0014.16 %54.73 %64.67 %
มิถุนายน6,946.306,820.066,858.854,770.002,490.002,100.0031.33 %63.49 %69.38 %
กรกฎาคม6,726.036,851.926,844.774,320.002,010.001,890.0035.77 %70.67 %72.39 %
สิงหาคม6,442.436,627.767,620.134,200.002,100.001,740.0034.81 %68.32 %77.17 %
รวม 6 เดือน38,524.5337,705.5836,105.0538,035.0019,770.008,190.001.27 %47.57 %77.32 %
รวม 12 เดือน80,146.4478,756.1378,422.9967,615.0034,980.0019,830.0015.64 %55.58 %74.71 %