เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สปส.จ.มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,814.253,606.413,765.771,193.002,082.332,943.0075.22 %42.26 %21.85 %
ตุลาคม4,419.283,783.393,397.191,263.002,204.222,268.9971.42 %41.74 %33.21 %
พฤศจิกายน4,243.213,158.423,313.581,843.001,835.491,780.2056.57 %41.89 %46.28 %
ธันวาคม4,070.642,874.883,031.461,491.001,394.851,400.4663.37 %51.48 %53.80 %
มกราคม3,865.933,392.602,733.731,326.001,596.811,160.2565.70 %52.93 %57.56 %
กุมภาพันธ์3,705.643,372.992,954.571,917.601,668.721,478.9548.25 %50.53 %49.94 %
มีนาคม5,263.033,958.433,578.922,961.572,659.142,622.9343.73 %32.82 %26.71 %
เมษายน5,441.503,794.893,640.422,690.253,376.422,528.7550.56 %11.03 %30.54 %
พฤษภาคม5,210.044,280.793,736.782,604.573,042.153,199.7450.01 %28.93 %14.37 %
มิถุนายน3,961.653,949.163,590.572,829.883,562.352,880.4828.57 %9.79 %19.78 %
กรกฎาคม3,864.003,972.553,866.981,914.033,264.533,062.0450.47 %17.82 %20.82 %
สิงหาคม3,714.773,730.833,908.242,288.882,848.862,973.1738.38 %23.64 %23.93 %
รวม 6 เดือน25,118.9520,188.6919,196.309,033.6010,782.4211,031.8564.04 %46.59 %42.53 %
รวม 12 เดือน52,573.9443,875.3441,518.2124,322.7829,535.8728,298.9653.74 %32.68 %31.84 %