เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,384.417,373.104,129.434,988.776,031.5129,736.0832.44 %18.20 %-620.10 %
ตุลาคม7,530.787,778.343,716.925,597.226,675.255,533.5025.68 %14.18 %-48.87 %
พฤศจิกายน7,546.407,441.153,777.065,695.146,623.464,430.0024.53 %10.99 %-17.29 %
ธันวาคม7,479.777,041.093,634.875,366.555,517.565,008.0928.25 %21.64 %-37.78 %
มกราคม7,277.367,528.093,453.735,241.406,039.584,747.5627.98 %19.77 %-37.46 %
กุมภาพันธ์7,829.827,707.853,901.415,440.906,211.584,484.3830.51 %19.41 %-14.94 %
มีนาคม8,109.208,262.804,174.166,698.977,058.615,875.7617.39 %14.57 %-40.77 %
เมษายน8,309.428,262.804,028.036,698.986,907.775,766.4319.38 %16.40 %-43.16 %
พฤษภาคม8,109.208,370.464,096.075,836.777,388.725,966.3428.02 %11.73 %-45.66 %
มิถุนายน7,810.017,787.874,139.546,531.077,380.756,335.7416.38 %5.23 %-53.05 %
กรกฎาคม7,638.047,859.083,789.666,300.2926,494.686,703.3517.51 %-237.12 %-76.89 %
สิงหาคม7,533.057,724.513,870.076,339.376,466.135,698.5015.85 %16.29 %-47.25 %
รวม 6 เดือน45,048.5444,869.6222,613.4232,329.9837,098.9453,939.6128.23 %17.32 %-138.53 %
รวม 12 เดือน92,557.4693,137.1446,710.9570,735.4398,795.6090,285.7323.58 %-6.08 %-93.29 %