เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,792.256,658.483,111.988,614.009,522.329,651.24-26.82 %-43.01 %-210.13 %
ตุลาคม6,742.136,683.413,043.088,565.968,910.728,931.12-27.05 %-33.33 %-193.49 %
พฤศจิกายน6,641.876,935.903,320.748,596.568,688.368,213.04-29.43 %-25.27 %-147.33 %
ธันวาคม6,591.747,106.903,195.908,574.128,463.76-20.65 %-164.83 %
มกราคม6,547.427,298.983,183.428,667.969,889.547,951.92-32.39 %-35.49 %-149.79 %
กุมภาพันธ์6,748.107,291.573,705.208,894.408,941.329,228.96-31.81 %-22.63 %-149.08 %
มีนาคม7,102.457,132.303,886.288,845.4410,626.3610,505.00-24.54 %-48.99 %-170.31 %
เมษายน7,468.977,306.873,491.618,955.6010,053.129,806.28-19.90 %-37.58 %-180.85 %
พฤษภาคม7,127.557,306.873,483.0410,171.4410,891.569,753.24-42.71 %-49.06 %-180.02 %
มิถุนายน7,049.136,882.923,520.499,868.7710,448.8810,563.12-40.00 %-51.81 %-200.05 %
กรกฎาคม7,049.136,833.043,458.079,390.459,510.4810,042.92-33.21 %-39.18 %-190.42 %
สิงหาคม6,823.366,882.923,408.139,654.209,824.649,671.64-41.49 %-42.74 %-183.78 %
รวม 6 เดือน40,063.5141,975.2419,560.3254,526.3852,440.04-29.90 %-168.09 %
รวม 12 เดือน82,684.1084,320.1640,807.94115,881.42112,782.24-37.43 %-176.37 %