เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,358.614,803.235,082.024,460.464,976.584,495.65-2.34 %-3.61 %11.54 %
ตุลาคม4,259.375,270.745,330.273,916.805,004.634,969.088.04 %5.05 %6.78 %
พฤศจิกายน4,243.224,931.534,869.433,856.624,788.904,082.559.11 %2.89 %16.16 %
ธันวาคม4,221.534,593.264,916.453,525.633,258.903,293.5816.48 %29.05 %33.01 %
มกราคม4,146.784,781.354,597.103,031.443,856.113,107.4326.90 %19.35 %32.40 %
กุมภาพันธ์4,078.224,551.724,572.583,368.043,902.013,589.8917.41 %14.27 %21.49 %
มีนาคม4,407.785,117.816,259.615,351.435,701.294,794.51-21.41 %-11.40 %23.41 %
เมษายน5,703.085,961.305,511.145,446.805,831.854,559.914.49 %2.17 %17.26 %
พฤษภาคม5,769.326,224.336,406.795,899.176,329.105,722.11-2.25 %-1.68 %10.69 %
มิถุนายน5,021.845,854.035,855.675,452.925,555.945,114.28-8.58 %5.09 %12.66 %
กรกฎาคม4,900.755,861.035,809.254,598.164,854.695,378.466.17 %17.17 %7.42 %
สิงหาคม4,771.175,575.716,332.254,774.115,067.365,337.15-0.06 %9.12 %15.71 %
รวม 6 เดือน25,307.7328,931.8329,367.8522,158.9925,787.1323,538.1812.44 %10.87 %19.85 %
รวม 12 เดือน55,881.6763,526.0465,542.5653,681.5859,127.3654,444.603.94 %6.92 %16.93 %