เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,135.3912,743.7414,078.8318,002.0013,924.0011,087.00-37.05 %-9.26 %21.25 %
ตุลาคม12,290.8914,519.1911,221.1817,702.0010,422.0010,980.00-44.03 %28.22 %2.15 %
พฤศจิกายน12,021.1413,469.7611,034.4118,326.0010,212.008,938.00-52.45 %24.19 %19.00 %
ธันวาคม11,338.8211,794.8010,285.0915,994.007,482.007,863.00-41.06 %36.57 %23.55 %
มกราคม11,505.9412,110.989,753.0813,911.008,864.007,462.00-20.90 %26.81 %23.49 %
กุมภาพันธ์11,826.7211,381.6110,396.3814,869.007,091.008,072.00-25.72 %37.70 %22.36 %
มีนาคม12,855.2615,038.1613,790.0821,030.0011,946.0010,776.00-63.59 %20.56 %21.86 %
เมษายน15,700.1613,212.0711,262.2218,841.0010,178.0010,512.00-20.01 %22.96 %6.66 %
พฤษภาคม14,868.9012,865.5112,970.4521,281.0010,886.0012,313.00-43.12 %15.39 %5.07 %
มิถุนายน15,176.7113,420.8513,397.7420,768.009,781.0012,594.00-36.84 %27.12 %6.00 %
กรกฎาคม12,854.3614,249.9713,488.5617,168.008,557.0014,061.00-33.56 %39.95 %-4.24 %
สิงหาคม14,753.7914,378.2713,648.5516,071.9211,596.0014,944.00-8.93 %19.35 %-9.49 %
รวม 6 เดือน72,118.9076,020.0866,768.9798,804.0057,995.0054,402.00-37.00 %23.71 %18.52 %
รวม 12 เดือน158,328.08159,184.91145,326.57213,963.92120,939.00129,602.00-35.14 %24.03 %10.82 %