เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,210.563,210.623,960.79867.00640.00962.0073.00 %80.07 %75.71 %
ตุลาคม3,180.233,379.153,711.51907.001,065.001,084.0071.48 %68.48 %70.79 %
พฤศจิกายน3,303.483,295.763,808.46774.00822.00584.0076.57 %75.06 %84.67 %
ธันวาคม2,756.262,858.163,628.42656.00470.00643.0076.20 %83.56 %82.28 %
มกราคม3,309.173,309.053,503.78652.00640.00485.0080.30 %80.66 %86.16 %
กุมภาพันธ์3,261.293,044.143,863.85671.00603.00641.0079.43 %80.19 %83.41 %
มีนาคม3,472.323,637.134,347.831,083.00714.00976.0068.81 %80.37 %77.55 %
เมษายน3,104.694,071.654,169.65916.00718.00978.0070.50 %82.37 %76.54 %
พฤษภาคม3,565.774,254.751,657.001,025.001,001.0053.53 %76.47 %
มิถุนายน3,402.184,183.831,078.00920.001,056.0068.31 %74.76 %
กรกฎาคม3,615.764,084.56766.00810.001,191.0078.81 %70.84 %
สิงหาคม3,343.234,384.78894.00750.00970.0073.26 %77.88 %
รวม 6 เดือน19,020.9919,096.8822,476.814,527.004,240.004,399.0076.20 %77.80 %80.43 %
รวม 12 เดือน39,524.9447,902.2110,921.009,177.0010,571.0072.37 %77.93 %