เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,274.613,226.743,359.171,668.001,510.001,338.0049.06 %53.20 %60.17 %
ตุลาคม3,324.743,394.112,916.651,333.00800.00754.0059.91 %76.43 %74.15 %
พฤศจิกายน3,173.833,069.162,812.00830.001,035.00532.0073.85 %66.28 %81.08 %
ธันวาคม2,687.392,513.522,797.38832.00680.00446.0069.04 %72.95 %84.06 %
มกราคม2,988.793,035.012,633.73486.00415.00529.0083.74 %86.33 %79.91 %
กุมภาพันธ์2,903.602,861.612,799.14593.00459.00500.0079.58 %83.96 %82.14 %
มีนาคม3,338.973,521.333,663.471,224.00942.001,084.0063.34 %73.25 %70.41 %
เมษายน3,462.994,415.543,032.101,419.001,405.00911.0059.02 %68.18 %69.95 %
พฤษภาคม3,421.123,389.443,312.702,143.001,735.001,895.0037.36 %48.81 %42.80 %
มิถุนายน3,259.573,428.913,449.151,647.001,995.001,598.0049.47 %41.82 %53.67 %
กรกฎาคม3,205.063,199.383,239.551,548.001,927.001,518.0051.70 %39.77 %53.14 %
สิงหาคม3,147.923,095.923,623.27920.001,477.001,496.0070.77 %52.29 %58.71 %
รวม 6 เดือน18,352.9618,100.1517,318.075,742.004,899.004,099.0068.71 %72.93 %76.33 %
รวม 12 เดือน38,188.5939,150.6737,638.3114,643.0014,380.0012,601.0061.66 %63.27 %66.52 %